Politica de Confidentialitate cu Privire la Prelucrarea Datelor Personale/ACTUALIZATA  IN CONTEXTUL PANDEMIE DE CORONAVIRUS.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR DVS. ÎN CONTEXTUL EFECTUĂRII UNEI REZERVĂRI PENTRU RESTAURANTUL NOSTRU ACTUALIZATA LA NORMELE PENTRU PREVENIREA SI GESTIONAREA VIRUSULUI SARS COV-2

Operator: Special Steaks Food Unirea SRL

Începând cu data de 01.06.2020 suntem nevoiți să întocmim un registru de evidență a rezervărilor clienților. Această obligație este stabilită în sarcina operatorilor prin conținutul Art. 4 alin (1) lit. l) din cuprinsul Normelor Ordinului 966/1809/105/2020, astfel că temeiul acestei prelucrări este îndeplinirea unei obligații legale, scopul fiind facilitarea efectuării anchetelor epidemiologice.

Astfel, pentru a putea efectua o rezervare în cadrul Restaurantului nostru ulterior datei de 01.06.2020, vă vom putea solicita numele, prenumele, numărul de telefon și numărul de persoane pentru care faceți rezervarea.
Noi vom stoca aceste date pentru 16 zile. Datele vor fi transmise catre furnizorul de servicii care administrează și găzduiește această platformă web – www.bit-soft.ro – și pot fi transmise Autorităților și Instituțiilor publice competente conform legislației în vigoare.

În calitate de persoana vizată, beneficiați de următoarele drepturi conferite de Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR): dreptul de acces, de rectificare, de ștergere (“dreptul de a fi uitat”), dreptul de a restricționa prelucrarea, dreptul de a vă opune prelucrării (inclusiv prelucrărilor făcute de furnizorul de servicii în calitate de operator de date) precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Furnizorul de servicii va putea folosi datele dvs. în baza temeiului juridic al interesului legitim în scopul transmiterii unei oferte comerciale considerate de inters pt dvs. Vă puteți opune acestei prelucrări de date în conformitate cu drepturile prezentate anterior. Mai multe detalii privind prelucrarea datelor dvs. puteți găsi accesând Politica noastră de Confidențialitate pe http://specialsteaks.com/?page_id=1372 și Politica de Confidențialitate a furnizorului de servicii pe www.bit-soft.ro.

susține ospitalitatea românească!

1.Termeni și condiții

Restaurantul Special Steaks House apartinand Societatii Special Steaks Food Unirea SRL prelucrează datele furnizate de dumneavoastră prin folosirea serviciilor de rezervări telefonice (nu se poate online) disponibile în scopul executarii cererii dumneavoastră de rezervare, pentru care v-ați dat consimțământul în momentul accesării numarului nostru de telefon. Totodata, subscrisa prelucreaza datele clientilor cu caracter personal (imagine) utilizand mijloace de supraveghere video in scopul protejarii persoanelor si a bunurilor aflate in proprietatea subscrisei, prin monitorizarea accesului persoanelor in incinta restaurantului..

2.InregistrareaDatelor

Pentru vizualizarea informațiilor puse la dispoziție pe website-ul www.specialsteaks.com nu este necesară oferirea datelor personale, însă pentru utilizarea serviciilor de rezervari  telefonice ,sunt necesare anumite date personale (nume, prenume, numar de personae, adresa de mail – optional ,numar telefon pentru confirmarea rezervarii).

3.Utilizarea datelor

Restaurantul Special Steaks House  utilizeaza datele personale puse la dispozitie, în scopul onorarii comenzilor de rezervări .

4.Securitatea datelor

Pentru evitarea utilizării fără drept a datelor personale, Restaurantul Special Steaks House utilizează proceduri interne și tehnologii de securitate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.
Accesul la computerele la care vor fi prelucrate datele cu caracter personal este restricţionat cu cont de utilizator şi parola, computerele și alte terminale de acces sunt situate în zone cu acces restricționat.

5.Informare

Pentru datele furnizate de dumneavoastră prin intermediul telefonului, asigurăm administrarea acestora în condiții de siguranță și vă garantăm drepturile prevăzute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora și dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 (dreptul de acces, de rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul de a vă adresa justiţiei). Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: office@specialsteaks.com.

6. Legislație

Respectăm cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date si dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679. Prezenta politică de confidențialitate se supune legislației române în vigoare.

 

Restaurantul Special Steaks House nu va v-a cere niciodata date personale din cartea de identitate, legate de carduri, adresa locuintei sau alte informatii personale ,confidentiale si de maxima siguranta.

 

Doar cu consimtamantul dumneavoastra, puteti completa in unitate, formulare de fidelitate pentru carduri de reducere, utilizand doar date de contact nume,prenume, nr de telefon ,adresa de mail –optionala.

Doar cu consimtamantul dumneavoastra si la cerere, veti fi anuntati de noutati si alte aspecte pe care le gasiti interesante.